SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Polynomial algebra - OKB2310N10
Title: Polynomická algebra
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKBM1M121A
Additional information: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=27&portalsekce=2
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Class: Matematika 1. cyklus - povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Pre-requisite : OKB2310N09
Interchangeability : OB2310010, OKB2310201
Is pre-requisite for: OKB1310N04, OKB2310067
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)
The basic course focusing on polynomials and their properties. Knowledge and skills developed within the course belong among the basis of mathematics. The pre-requisites for the course is knowledge of primary and secondary mathematics.
Aim of the course -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

The basic course focusing on polynomial algebra. The gained knowledge and skills belong to the basic elements necessary for further mathematics courses

 

 

Descriptors - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

 V případě distanční výuky bude výuka zajišťována v době, kdy je v rozvrhu, na adrese:

Topic: Polynomická algebra
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/7534626575?pwd=RElKaUZSUDgvb1hzMTM1bnI1Q0VOZz09

Meeting ID: 753 462 6575
Passcode: f09ZYx

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.

KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985.

NOVOTNÁ, J. ? TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 2, Polynomická algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000.

DEMLOVÁ, M., NAGY, J.: Algebra. Praha: SNTL, 1985.

 

 

 

Teaching methods - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)
Seminář kombinovaný se samostudiem.
Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

Okruh, obor integrity, těleso.

Dělitelnost polynomů, reducibilní a ireducibilní polynomy.

Dosazení do polynomu, kořeny polynomu, rozklady polynomu na kořenové činitele.

Rovnice algebraická (o jedné neznámé).

Největší společný dělitel dvou polynomů, Euklidův algoritmus

Derivace polynomu, kořeny jednoduché a násobné.

Algebraické rovnice ve speciální tvaru - reciproké a binomické.

Symetrické polynomy - téma bude realizováno samostudiem z poskytnutých materiálů.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

Studentům budou průběžně zadávány seminární práce, jejichž řešení budou odevzdávat vyučující. Jejich úspěšné vyřešení uznané vyučující je jednou z podmínek k udělení zápočtu.

Zápočtový test; pro test jsou možné dva opravné pokusy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html