SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Inorganic Chemistry II - OKB2309035
Title: Anorganická chemie II
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Old code: ANCH
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Incompatibility : OB2309022
Pre-requisite : OKB2309019
Interchangeability : OB2309022
Is incompatible with: OKNE2E101A
Is pre-requisite for: OKB2309005
Is interchangeable with: OKNE2E101A
Annotation -
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)
The main aim of the course Inorganic Chemistry II is to inform students about chemical properties of elements and their compounds starting with the group of nitrogen. Presumption for this subject is knowledge of important properties of elements depending on atom radius. It was the content of the course Inorganic Chemistry I and General Chemistry. In the course of lectures and seminars, the groups of non-metal elements and metal elements, basic group characteristics, bonding possibilities, important reactions of elements and compounds and methods of their preparation, will be discussed. It is tendency to enable students to know and to understand more general phenomena, which have connection with atomic electron structure, molecule and ion geometry and its chemical behaviour.
Literature - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)

Jursík, F.: Anorganická chemie nekovů, VŠCHT, Praha 2001.

Jursík, F.: Anorganická chemie kovů, VŠCHT, Praha 2002.

Banýr, J.: Základy anorganické chemie I. Díl, Karolinum, Praha 1999.

Banýr, J.: Chemie kovových prvků, PedF UK, Praha 2002.

Klikorka, Hájek, Votinský: Obecná a anorganické chemie, SNTL, Praha 1985.

Requirements to the exam - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

1. Získání zápočtu - vypracování dvou semestrálních testů, testy budou zadány a odevzdány elektronicky.

2. Písemný test - úspěšnost alespoň 50%.

3. Ústní zkouška po písemném testu.

Syllabus - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

1. Obecné vlastnosti kovů, teorie kovové vazby, získávání kovů, chemické vlastnosti kovů.
2. Alkalické kovy, elektronová konfigurace, elektronegativita, vlastnosti, získávání a reakce prvků a sloučenin.
3. Prvky skupiny beryllia - elektronová konfigurace, elektronegativita, vlastnosti, získávání a reakce prvků a sloučenin.
4. Kovové prvky skupiny boru.
5. Charakteristika přechodných prvků, postavení v periodické soustavě prvků, elektronová konfigurace a charakteristické vlastnosti.
6. Koordinační sloučeniny, charakteristika, názvosloví, povaha vazby, prostorové uspořádání.
7. Prvky skupiny skandia, titanu, vanadu, chromu a manganu ? základní vlastnosti prvků a sloučenin.
8. Triády železa a platinových kovů, výroba kovů, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, sloučeniny, použití.
9. Prvky skupiny mědi a zinku - výroba kovů, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, sloučeniny, použití.
10. Vnitřně přechodné prvky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html