SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Chemical Calculations - OKB2309032
Title: Chemické výpočty
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKBE2E104A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Is incompatible with: OKBE2E104A
Is interchangeable with: OKBE2E104A
Annotation - Czech
Last update: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (12.11.2012)
Předmět je zaměřen na zopakování a procvičení základních typů výpočtových úloh v chemii.
Syllabus - Czech
Last update: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2013)

1. Názvy a vzorce

Názvy prvků, vzorce a názvy anorganických sloučenin.

2. Názvosloví koordinačních sloučenin

Názvy ligandů, pravidla pro názvosloví koordinačních sloučenin.

3. Veličiny a jednotky

Hlavní a vedlejší jednotky, konstanty.

4. Složení směsí

Poměrný obsah složky, molární a hmotnostní zlomky, látková koncentrace, jednotky.

5. Látkové bilance v roztocích

Příprava roztoků, ředění a směšování roztoků

6. Nasycené roztoky, rozpustnost

Složení nasycených roztoků.

7. Chemické rovnice

Sestavování a vyčíslování rovnic reakcí

8. Látkové bilance při chemických dějích

Stechiometrické výpočty

9. Stavová rovnice ideálního plynu

Stechiometrické výpočty s použitím stavové rovnice

10. Výpočty z chemických rovnováh

Výpočet pH, součin rozpustnosti.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (01.01.2015)

Pro získání zápočtu je potřeba absolvovat test s úspěšností spoň 60 %. Test je možné opakovat dvakrát.

První pokus testu je rozdělen na dvě samostatné části, z každé z nich je potřeba získat aspoň 60 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html