SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Technique and Methodology of School Experiment - OKB2309026
Title: Technika školního pokusu
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HS]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Is incompatible with: OKBE2E115A
Is interchangeable with: OKBE2E115A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (24.09.2018)
Kurz slouží jako přemostění mezi laboratorní technikou a dalšími kurzy zaměřenými na experimentální složkou oboru a oborovou didaktikou. Posluchači vyzkouší série pokusů k jednotlivým tématům učiva, seznámí se s jejich správným uspořádáním, provedením i přesahy do dalších oblastí jak v učivu chemie, tak v dalších oborech.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (24.09.2018)

Podmínkou absolvování kurzu je minimálně 80% účast a účast na přípravě návodů do výuky chemie na základní škole.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html