SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Inorganic Chemistry Lab. Course - OKB2309017
Title: Laboratoř anorganické chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HS]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Pre-requisite : OKB2309019
Interchangeability : OB2309021
Is incompatible with: OKBE2E109A
Is interchangeable with: OKBE2E109A
Annotation - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Cílem je naučit studenty provádět základní laboratorní operace anorganické chemie(příprava roztoků, oddělování složek směsí, práce s plyny, stanovení fyzikálních konstant), zapisovat výsledky formou pracovního protokolu a naučit se bezpečně pracovat v chemické laboratoři. Rovněž si během laboratorních cvičení v praxi ověří poznatky získáné během výuky předmětu Anorganická chemie I a II.
Literature - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Sýkorová D., Mastný L.,: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, 2. vyd., ISBN 80-7080-452-1

Requirements to the exam - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

1. Odevzdání určených preparátů a provedení zkumankových reakcí.

2. Kontrola laboratorního deníku.

3. Odevzdaný stůl a případně zaplacené škody za rozbité sklo.

4. Výstupní test - alepsoň 50%.

Syllabus - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Laboratorní cvičení proběhne ve dvou celodenních blocích. Každý student dostane zadaný seznam prací, které bude v průběhu bloku provádět, preparáty odevzdá, zkumavkové reakce popíše rovnicemi. Protokoly o preparacích i zkumavkových reakcích budou zaznamenávány do laboratorního deníku A4, nikoliv na volné papíry. Pořadí prací si volí student sám. Záleží tedy na jeho vlastní šikovnosti, kdy celý blok ukončí.

 

Studntům budou rozděleny úlohy vybrané z následujího seznamu pevní den laboratoří, vždy 4 úlohy:

 

1.Bezvodý chlorid nikelnatý. Příprava lehkotavitelného skla, hydrolýza skla.

 

2.Příprava peroxidu vodíku a stanovení jeho roztoku. Vlastnosti peroxidu vodíku. Reakce manganistanového aniontu, reakce mangannatých iontů.

 

3.Příprava jodičnanu draselného. Volné halogeny. Reakce halogenidů. Stabilita komplexů. Reakce kobaltnatých iontů.

 

4.Síran draselno-chromitý redukcí oxidem siřičitým, vlastnosti kyseliny siřičité, reakce síranových, thiosíranových, siřičitanových a sulfidových aniontů, příprava sulfanu a sulfidů.

 

5.Dusičnan olovnatý, reakce dusičnanového a dusitanového aniontu, vytěsnění amoniaku, proužková reakce. Kyselina trihydrogenboritá.

 

6.Redukce oxidu měďnatého vodíkem, zkoušky plamenem, boraxové perličky. Methylester kyseliny borité.

 

7.Oxid olovočitý z dusičnanu olovnatého, reakce minia, reakce cínnatých inotů, reakce olovnatých iontů. Reakce železnatých iontů, reakce železitých iontů.

 

8.Mohrova sůl, reakce chromitých iontů, reakce chromanových a dichromanových inotů, rovnováha chroman - dichroman .

 

9.Příprava thiosíranu sodného, reakce thiosíranu sodného. Reakce hliníku, reakce hlinitých iontů.

Entry requirements - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Studentům bude na nástěnku umístěn rozpis prací a materiály ke studiu.

Podmínkou vstupu do laboratoře je úspěšné (50%) absolvování vstupního testu z bezpečnosti práce, jednoduchým výpočtů a prací, které mu budou přiděleny.

S sebou: laboratorní plášť, hadr, kalkulačku, psací potřeby, sešit A4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html