SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Analytical chemistry - OKB2309007
Title: Analytická chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Interchangeability : OB2309007, OB2309037
Is incompatible with: OKBE2E110A
Is pre-requisite for: OKB2309023
Is interchangeable with: OKBE2E110A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)
During the course, students will learn the basic concepts, chemical calculations and methods used in analytical chemistry.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 1. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-950-1, 224 str.

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 2. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-951-8, 221 str.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (17.10.2017)

Kvalitativní anorganická analýza

Základní analytické operace – odběr vzorku, měření a odměřování objemů roztoků, vážení

Vážková a odměrná analýza

Acidobazické a komplexometrické titrace

Srážecí a redoxní titrace

Elektrochemické analytické metody – elektrody, polarografie, coulometrie

Elektrochemické analytické metody – potenciometrie, konduktometrie

Separační analytické metody – extrakce, tenkovrstvá chromatografie

Separační analytické metody – plynová a kapalinová chromatografie

Spektrální analytické metody

Analytické metody používané v biochemii

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.06.2020)

Zápočet: získání alespoň 60 % bodů v průběžně psaných testech; v případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 60 % bodů (max. 2 pokusy).

Zkouška: písemný test, ze kterého studující musí získat alespoň 60 % bodů; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html