SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Metric and normed spaces - OKB1310N11
Title: Metrické a normované prostory
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. František Mošna, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Pre-requisite : OKB2310N09
Interchangeability : OB1310N110
Annotation - Czech
Last update: KVASZ/PEDF.CUNI.CZ (25.01.2013)
Základní pojmy teorie metrických a normovaných prostorů. Definice metrického prostoru, příklady. Konvergence v metrických prostorech. Definice normovaného prostoru. Vztah metrických a normovaných prostorů.
Aim of the course - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (13.08.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metrických a normovaných prostorů a na několika vybraných tématech ukázat specifické způsoby myšlení v tomto oboru. Předmět bude motivován konkrétními modely prostorů.

Literature - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (13.08.2012)

KOSTYRKO P., ŠALÁT T. Metrické prostory. Praha, SPN, 1976.

ŠILOV, G. J. Matematická analýza. Alfa Bratislava 1974.

SEKANINA M., ŠTENCEL K. Vektorové prostory a elementární geometrie. Praha: SPN, 1978.

KOLMOGOROV A. N., FOMIN, S. V. Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy. SNTL Praha 1975.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (13.08.2012)

Zápočet:

  • pravidelná účast na semináři
  • znalost definicí, vět a důkazů a schopnost ilustrovat je příklady a protipříklady
  • schopnost řešit konkrétní úlohy využitím teoretických poznatků
Syllabus - Czech
Last update: KVASZ/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2014)

Definujte pojem prostoru se skalárním součinem a pojem normovaného prostoru.

Ukažte, že každý prostor se skalárním součinem je normovaným prostorem.

Vyslovte čtveruhelníkovou nerovnost pro normu. Dokažte ji.

Definujte otevřenou množinu v metrickém prostoru.

Ukažte, že průnik libovolného systému otevřených množin nemusí být otevřená množina.

Definujte pojem metrického prostoru a pojem normovaného prostoru.

Ukažte, že každý normovaný prostor je metrickým prostorem.

Ukažte, že absolutní hodnota zadává na reálné ose normu.

Definujte uzavřenou množinu a ukažte, že sjednocení libovolného systému uzavřených množin nemusí být uzavřená množina.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html