SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Preparation of the Coherent Language Discourse - OKB01C1H2B
Title: Tvorba souvislých jazykových projevů
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ivana Hurytová
Interchangeability : OPB01C1H2B
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)
Rozvoj komunikativních dovedností, příprava a posouzení vhodnosti mluvených i psaných projevů.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)

Chloupek, J. a kol.: Stylistika češtiny. Praha, 1989.
Machová, S.; Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha, 2001.
Špačková, A.: Moderní rétorika. Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha, 2003.

Chejnová, P. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha, 2010.

Hoffmannová, J. a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha, 2016.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)Cíl kurzu: rozvoj komunikačních kompetencí v různých komunikačních oblastech, rozvoj dovedností v oblasti přípravy vlastních komunikátů psaných a mluvených.


Obsah kurzu: cvičení na rozvoj komunikačních kompetencí v různých komunikačních oblastech, procvičování komunikačních dovedností, nácvik přípravy vlastních psaných i mluvených komunikátů s ohledem na komunikační situaci, mluvní a řečnická cvičení. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html