SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Special health exercise II - OK0620146
Title: Zdravotví TV II
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKMN0T263B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Lucie Kainová
Incompatibility : O01320146
Pre-requisite : OK0620131
Interchangeability : O01320146
Annotation -
Last update: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)
The course introduces to basic types of impairment and the possibilities of their prevention and correction by means of health exercises and health related training programs.
Aim of the course -
Last update: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

The course provides students with the wide store of preventive and remedial exercises in various types of impairment.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (19.05.2019)


Krištofič,J.Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Hošková, B., Matoušová, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha, Karolinum, 1998.

Pernicová, H. a kol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna, 1993.

Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení o obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997.

Kyralová, M., Matoušová, M. Zdravotní tělesná výchova II. část - učební text. Praha: Onyx, 1995.

Hronzová, M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.

Srdečný, V. Tělesná výchova zdravotně oslabených. Praha: SPN, 1977.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kainová (19.02.2020)

Test, Ústní zkouška.

Okruhy ke zkoušce

1.      Neurofyziologická podstata držení těla, Statická a dynamická složka pohybového systému.

2.      Správné a vadné držení těla. Metodika nácviku správného držení těla.

3.      Základní pohybové stereotypy, jejich hodnocení a metodika nácviku.

4.      Druhy zdravotního oslabení v souvislostí se zdravotní TV.

5.      Vyrovnávací cvičení a jejich uplatnění v praxi.

6.      Specifika zdravotní TV.

 

Syllabus -
Last update: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

The course includes exercises for the prevention and correction of defects and impairments of musculoskeletal, respiratory, cardiovascular, nervous, sensory, reproductive, metabolic system and their application for primary-school children.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Lucie Kainová (10.02.2020)

Test, oral exam.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html