SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Actual issues of pedagogy II - OK0615103
Title: Aktuální otázky pedagogiky II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Explanation: Rok4
Old code: VPKU
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : OK0615018
Interchangeability : O01215103
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (12.09.2022)
...
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (12.09.2022)

Cílem kurzu je ujasnit si obsah a smysl pedagogického portfolia a zvláště závěrečného pedagogického portfolia, rozvíjet dovednosti potřebné k tvorbě a obhajobě portfolia, zejména dovednosti písemného reflektování, výběru a třídění prací, prezentování a obhajování portfolia.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (12.09.2022)

Studijní zátež

1. Přímá výuka 8 hodin

2. Studim literatury, reflexe vlastních materiálů  22 hodin

3. Příprava a zpracování seminárnch úkolůí práce 20 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (12.09.2022)

Svatoš, T. (2006). Studentské portfolio jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 45-57.

Svatoš, T., & Holý, I. (2007). Studentské portfolio v negraduálním učitelském vzdělávání. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 21-38). Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Švec, V. (2016). Jak se utvářejí tacitní znalosti studentky učitelství Jaroslavy v průběhu její učitelské praxe? In V. Švec, J. Nehyba, P. Svojanovský et al. (2016), Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (s. 169-179). Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Švec, V., Nehyba, J., Svojanovský, P. et al. (2016). Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Tomková, A. (2004). Portfolio v přípravě učitelů primární školy. In V. Spilková et al., Současné proměny vzdělávání učitelů (s. 180-190). Brno: Paido.

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

 

Teaching methods -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (12.09.2022)

.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (12.09.2022)

Představení pedagogického portfolia jako nástroje profesního rozvoje.

Klíč k tvorbě portfolia (Učitelské standardy, kvalitní učitel)

Reflektivní techniky a otázky vhodné pro tvorbu portfolia.

Kritéria hodnocení. Portfolio jako cesta k formativnímu hodnocení.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (12.09.2022)

Docházka (100%), aktivní zapojení na seminářích, zpracování seminárních úkolů (v rozsahu 3 - 5 normostran)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html