SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Actual issues of pedagogy I - OK0615101
Title: Aktuální otázky pedagogiky I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Explanation: Rok4
Old code: VPKU
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Blanka Zemanová
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : OK0615018
Interchangeability : O01215101
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (16.05.2019)
The course aims to map out the most important areas of pedagogy currently undergoing transformation in the context of socio-economic, cultural and school transformations in society. It discusses the importance of the profession of teacher, the issues of inclusion, informs about the tradition and current streams of our education, including changes in organization and administration.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Blanka Zemanová (12.09.2022)

Cílem kurzu  Inovativní přístupy přístupy a metody ve vzdělávání je inspirovat studenty, podnítit jejich zájem a vybavit je znalostmi a dovednostmi nutnými k začlenění aktuální globálních témat prostřednictvím inovativních metod a přístupů.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Blanka Zemanová (12.09.2022)

Studijní zátěž:

  • Přímá výzuka- 8 hodin
  • Práce na úkolech v moodle- 30 hodin
  • Samostudium- 12 hodin

 

Pro související aktivity a úkoly bude využíváno prostředí Moodle. 

Klíč k zápisu studenti získají v rámci prezenčního setkání.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Blanka Zemanová (12.09.2022)

MŠMT ČR (2011) Doporučené očekávané výstupy jako metodická podpora pro výuku průřezových témat. Dostupné na: http://archiv-nuv.npi.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1.html 

Andreotti, V. (2015). Global citizenship education otherwise: pedagogical and theoretical insights. In Ali Abdi, Lynette Shultz, and Tashika Pillay (Eds.) Decolonizing Global Citizenship Education (pp. 221-230). Rotterdam: Sense Publishers.

BUCKLEY, J. P4C do kapsy - Začínáme s filozofií pro děti. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty 2015. ISBN 978-80-87456-66-8.

BUCKLEY, J. Myšlení hrou - Filozofie v pohybu. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty 2015. ISBN 978-80-87456-67-5.

BUCKLEY, J., BIGGLESTONE, T. P4C - Jak začlenit filosofii pro děti do kurikula. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty 2018. ISBN 978-80-7591-010-3.

Daniš, P. et al. (2021) Klima se mění - a co my? Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR. ISBN 978-80-7212-652-1. Dostupné na: https://ucimoklimatu.cz/wp-content/uploads/2021/09/KLIMA-SE-MENI-A-CO-MY.pdf

Fiřtová, M. (2021) Kontinuum Světové školy. Průvodce, tipy a inspirace. Člověk v tísni, o. p. s., Praha. ISBN 978-80-7591-055-4. Dostupné na: https://www.svetovaskola.cz/download/docs/1518_manual-kontinuum-final-online.pdf

Skalická, P. (2020). Globální rozvojové vzdělávání: Proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě. Člověk v tísni, o. p. s., Praha. Dostupné na: https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1391/file/grv-brief_final.pdf

Stará, J. (2016) Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech – Příručka pro učitele, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky. NIDV.

Informativní portály:

Fakta o klimatu - https://faktaoklimatu.cz/

Klimatická změna – Člověk a měnící se planeta - https://klima.clovekvtisni.cz/

Podcast 2050 - https://2050podcast.cz/

Učím o klimatu - https://ucimoklimatu.cz/

Filozofie pro děti: www.clovekvtisni.cz/filozofie-pro-deti; www.thephilosophyman.com/circles 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Blanka Zemanová (12.09.2022)

1) Klimatická změna jako téma na prvním stupni základní školy.

2) Využití příběhu ve výuce na prvním stupni základní školy

3) Dialogické a simulační přístupy ve výuce globálních témat na prvním stupni základní školy.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Blanka Zemanová (12.09.2022)
  • Aktivní účast na obou prezenčních setkáních včetně přípravy, v minořádných případech lze účast nahradit individuální prací zadanou vyučující předmětu.
  • Splnění 2 úkolů v Moodle ve stanovených termínech.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html