SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Introduction to Philosophical Discourse - OK0612103
Title: Úvod do filozofického diskurzu
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Incompatibility : O01112003
Interchangeability : O01112003
Annotation -
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (31.08.2017)
In this semestral course will be submitted explanation of the history of ancient philosophy. Students will be acquainted with the most prominent personalities of ancient thinking, with classical philosophical works and with newest thematically relevant literature. Lectures will be focused on the following topics: basic features of philosophical thinking - relationship between philosophy and mythology, religion, art and science, philosophical image of the world in transformation of thinking, care of the soul and education,summit directions of Greek philosophy, hellenism, neoplatonism.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (31.08.2017)

Pelcová, N. : Vzorce lidství
H.J. Störig : Stručné dějiny filosofie
Petříček, M. : Úvod do filosofie

Karel Svoboda: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962, 1990.
Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, Pelhřimov 1995.

KIRK - RAVEN - SCHOFIELD, Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymene2004.
GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha : Oikoymenh, 2000.

PLATÓN. Ústava; Faidón; Sofistés
ARISTOTELÉS. Kategorie; Metafyzika IV, V, IX, XII; Etika NikomachovaI-III, VI-VII; Fyzika II.

LONG, A.A. Hellenistická filosofie. Praha : Oikoymenh, 2003.
ARMSTRONG, A.H. (ed.). Řecká filosofie pozdní doby. Praha : Oikoymenh,2002.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (31.08.2017)

Zkouška spočívá v absolvování znalostního testu. Znalostní test se bude týkat tematických okruhů, které

odpovídají sylabu předmětu. Součástí znalostního testu budou otevřené otázky a interpretace textů, které byly přednášejícím čteny a interpretovány.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% správně zodpovězených otázek a odpovídající interpretace textu.

 

Zápočtový test je možné vykonat celkem třikrát. Po třetím neúspěšném (opravném) pokusu následuje závěrečná možnost ústního přezkoušení.

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní přednášek a písemná interpretace textu.

Syllabus
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (31.08.2017)

I. Mýtus

H. J. Störig, Malé dějiny filozofie
Z. Kratochvíl, Mýtus, filosofie, věda, Nakl. Jůza a Jůzová, Praha 1993
Velké postavy západního myšlení - slovník myslitelů, ed. Ian P. McGreal, Prostor, Praha 1999
Bouzek Jan, Kratochvíl Zdeněk, Od mýtu k logu, Herrmann a synové, 1994
J-P. Vernant, Počátky řeckého myšlení, Institut pro středoevrop. kult. a politiku, 1993


- mýtus jako určitý druh řeči

- mýtus jako symbolický výklad skutečnosti

- mýtus jako zkušenost náboženská

- mýtus a logos

II. Epos a mytologie, homérské eposy

 - Homérské eposy

 - Eposy jako prostředek reflexe moudrosti dávných věků, mýtů a bájí, hodnotového systému a kultury. 

 - Hésiodos - Práce a dni a Theogonie.

 -Pojmy -ATÉ, MENOS, Achilleův hněv, MAINETAI, HYBRIS, Homérské sny.

III. Představitelé kritiky tradiční mytologie (Xenofanés, Hérakleitos, Platón a jejich vztah k náboženství, básnictví).

IV.  Sókratés, Platón, Aristotelés, stoicismus, epikureismus, antický skepticismus, novoplatonismus

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (31.08.2017)

Podmínkou absolvování předmětu, resp. zkoušky je úspěšné  zvládnutí znalostního testu. Znalostní test se bude týkat tematických okruhů, které

odpovídají sylabu předmětu. Součástí znalostního testu budou otevřené otázky a interpretace textů, které byly přednášejícím čteny a interpretovány.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% správně zodpovězených otázek a odpovídající interpretace textu.

 

Zápočtový test je možné vykonat celkem třikrát. Po třetím neúspěšném (opravném) pokusu následuje závěrečná možnost ústního přezkoušení.

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní přednášek a písemná interpretace textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html