SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Propedeutics of Special Education - OK0218099
Title: Propedeutika spec. pedagogiky
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Co-requisite : OK0218111, OK0218112, OK0218411
Interchangeability : OBSP18099, OBSP18799
K//Is co-requisite for: OK0218250, OK0218001
N//Is incompatible with: O01218099
P//Is pre-requisite for: OK0218117, OK0218220, OK0218240, OK0218114, OK0218006, OK0218314, OK0218401, OK0218218, OK0218115, OK0218116, OK0218313
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (10.05.2007)
Přehled vývoje oboru. Současné pojetí speciální pedagogiky, systém péče o postižené, srovnání se zahraničím, možnosti integrace, legislativa. Základní terminologie, kategorie, metody a diagnostika ve speciální pedagogice. Etiologie, klasifikace jednotlivých poruch, možnosti nápravy. Vývoj a současný stav institucionální a komunitní péče. Prevence, poradenský systém ve spec.pedagogice, ucelená rehabilitace. Poznatky z oblasti sociologie a etiky pro pomáhající profese. Pracovně právní ochrana v pomáhajících profesích.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (10.05.2007)

jANKOVSKÝ,J.: Etika pro pomáhající profese.Praha. Triton,2003. ISBN 80-7254-329-6

Michalík, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999. ISBN-80-7067-981-6.

Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN-80-85931-65-6.

VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5.

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-07-1.

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-08-X.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (10.05.2007)
Úkoly k samostudiu:

Srovnejte současné pojetí speciální pedagogiky s pojetím speciální pedagogiky v historickém kontextu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html