SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
History of mathematics analysis - OIMM1M113A
Title: History of mathematics analysis
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: combined
Is provided by: OKMM1M113A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Annotation -
Last update: STEHLIKO (20.05.2019)
Th course focuses on the history of differential and integral calculus in the 19th century.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)

 

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům učitelského studia matematiky základnou představu o historii diferenciálního a integrálního počtu. Kurz poskytuje základní informace o nejvýznamnějších postavách a hlavních etapách v dějinách analýzy.

Descriptors - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (17.02.2021)

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a87e81a52f9d247e68f593137f17bf145%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=539ebcb6-6aad-4792-8f12-c9c4caa3e6ea&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)

D.J. Struik, Dějiny matematiky , Praha 1963

J. Šedivý a kol. , Světonázorové problémy matematiky I -III (1983 -1985)

E.Fuchs a kol., Světonázorové problémy matematiky IV

Diedonné: Geschichte der Mathematik 1700-1900 (1985)

Kline M. Mathematical thought from ancient to modern time (1972)

Teaching methods - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (15.02.2021)

Přednáška.

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a87e81a52f9d247e68f593137f17bf145%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=539ebcb6-6aad-4792-8f12-c9c4caa3e6ea&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)

Infinitesimální úvahy v matematice.

Cesta od Archimeda přes Cavalieriho, Pascala, Barrowa k Newtonovi.

Leibnizovy práce a prioritní spor.

Kritika základů infinitesimálního počtu a snaha Cauchyho a Bolzano o nápravu.

Podněty k vytváření teorie reálných čísel (Méray, Bolzano, Weierstrass, Kronecker, Dedekind) a teorie množin (Bolzano, Cantor)

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)

Prostudování původního textu dle dohody

s vyučujícím a napsání zápočtové práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html