World literature II. - OENLL1702Z
Title: World literature II.
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Vučka
Pre-requisite : OPNC2L107A
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
World Literature II. The lecture will acquaint students with the development of literature, literary and artistic criticism during the 19th century, ie from the end of the Enlightenment, the transition of sentimentalism to preromantism and subsequently will focus on individual blocks: European romanticism, postromantism, realism and naturalism, genesis of modernism, neo-romanticism streams in art. The lecture will focus on individual national forms of individual artistic movements and streams, as well as individual authors and analyzes of their selected works. The lecture will also be based on theoretical and philosophical concepts accompanying, influencing and defining the essence of poetics and aesthetics, the essence of creation and perception of the creative act of individual artistic and cultural streams. Of course, the social context will not be left as well. Analogously to the 19th century literary ferment, the development of fine arts will be taken into account, especially in the field of painting, where mutual parallels between literature and works of art will be indicated.
Last update: Vučka Tomáš, PhDr. (30.10.2019)
Literature - Czech

Literatura:

d´Aurevilly, J. B.: Ďábelské novely. Praha, Odeon 1969.

de Balzac, Honoré: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997.

Baudelaire, Charles: Fanfarlo. Praha, Fr. Topič 1927.

Baudelaire, Charles: Umělé ráje. Praha, Garamond 2001.

Byron, George Gordon: Lyrika (výbor poezie). Praha, Mladá fronta 1959.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Bratři Karamazovi. Praha, Academia 2004.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zápisky z mrtvého domu. Praha, Odeon 2006.

Dumas, Alexandre: Hrabě Monte Cristo. Praha, Albatros 1991.

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera. Praha, Aurora 1995.

Heine, Heinrich: Kniha písní. Praha, Professional publishing 2007.

Heine, Heinrich: Meč a plamen. Praha, Mladá fronta 1962.

Hoffmann, E. T. A.: Noční kousky. Praha, Volvo Globator 2016.

Hölderlin, Friedrich: Světlo lásky. Praha, Československý spisovatel 1977.

Hugo, Victor: Chrám Matky Boží v Paříži. Praha, Academia 2009.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi. Praha, AMU / Kant 2006.

Huysmans, Joris-Karl: Naruby. Praha, Odeon 1979.

Jezerní básníci. Praha, Mladá fronta 1999.

Lermontov, Michail Jurjevič: Démon. Praha, Československý spisovatel 2012.

Lermontov, Michail Jurjevič: Hrdina naší doby. Praha, Odeon 1983.

Lermontov, Michail Jurjevič: Z plamene a jasu. Praha, Odeon 1978.

de Maupassant, Guy: Ďábel a jiné povídky. Praha, Odeon 1997.

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

de Musset: Alfred: Zpověď dítěte svého věku. Praha, Odeon 2015.

de Nerval, Gérard: Chiméry a Aurélie. Praha, BB art 2003.

Novalis: Modrý květ. Heinrich von Ofterdingen. Praha, Fr. Topič 1940.

Novalis: Květinový prach. Praha, BB art 2005.

Poe, Edgar Allan: Havran a jiné básně. Praha, Dokořán 2008.

Poe, Edgar Allan: Démon zvrácenosti. Praha, Hynek 1999.

Poe, Edgar Allan: Pád domu Usherů. Praha, Vyšehrad 2001.

Rimbaud, Arthur: Cesta bez konce. Praha, Vyšehrad 2011.

Scott, Walter: Ivanhoe. Praha, Albatros 1989.

Shelley, Percy Bysshe: Odpoutaný Prométheus. Praha, Mladá fronta 1962.

Stendhal: Červený a černý. Praha, Odeon 2015.

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Karenina. Praha, Československý spisovatel 2009.

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Vojna a mír. Praha, Odeon 2010.

Tušivá rozpomnění: jezerní básníci. Praha, Jitro 2010.

Verlaine, Paul: Básnické dílo. Praha, Vyšehrad 2007.

Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye. Praha, Dobrovský 2013.

Zola, Émile: Břicho Paříže. Praha, Odeon 1969.

Zola, Émile: Germinal. Praha, Dobrovský 2015.

 

Sekundární literatura:

Abrams, Howard Meyer: Zrcadlo a lampa. Praha, Triáda 2001.

Baudelaire, Charles: Důvěrné deníky. Praha, KRA 1993.

Baudelaire, Charles: Úvahy o některých současnících. Praha, Odeon 1968.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Člověk romantismu a jeho svět, ed. François Furet. Praha, Vyšehrad 2010.

Hennequin, Émile: Vědecká kritika. Praha, Alois Wiesner 1897.

Exner, Milan: Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského. Liberec, Bor 2013.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Hayová, Daisy: Mladí romantici. Praha, Metafora 2012.

Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti. Praha, Oikúmené 2006.

Hippolyte, Taine: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha, Vyšehrad 2005.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Hristić, Jovan: Čechov dramatik. Olomouc, Votobia 2003.

Krolop, Kurt; Stromšík, Jiří: Eseje o německé romantice. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2013.

Lagarde, André; Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Levý, Otakar: Baudelairova estetika a technika. Brno, Eikon 1998.

Novalis: Zázračná hra světa. Úvahy a fragmenty. Praha, Odeon 1991.

Novalis: Nové fragmetny. In: Nemeckí romantici. Bratislava, Tatran 1989.

Nietzsche, Friedrich: Mimo dobro a zlo. Praha, Aurora 2003.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Poe, Edgar Allan: Eureka. Praha, GRYF 1993.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby. In: Týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Sainte-Beuve, Augustin: Podobizny a eseje. Praha, Odeon 1969.

Schopenhauer, Arthur: Svět jako vůle a představa, sv. I. Pelhřimov, Nová tiskárna 1997.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.

Last update: Esserová Kateřina, DiS. (12.08.2019)
Syllabus - Czech

Tematické bloky:

1) Romantismus jako kulturně-historická epocha i transhistorický pojem: charakteristické rysy romantismu, literární žánry, postavy, témata, zobrazení přírody, romantická tragika i ironie, preromantismus (Sturm und Drang, J. W. Goethe, F. Schiller, J. G. Herder)

2) Německý romantismus a jeho nábožensko-mystická povaha, romantický anarchismus, hororová povídka (Novalis, L. Tieck, W. H. Wackenroder, F. Hölderlin, H. Heine, E. T. A. Hoffmann aj.)

3) Francouzský a anglický romantismus, varianty historického románu a proměny titánství G. G. Byron, S. T. Coleridge, W. Wordsworth, P. B. Shelley, W. Scott, A. Dumas, V. Hugo, F. R. de Chateuabriand aj.)

4) Specifické rysy ruského a polského romantismu (A. S. Puškin, M. J. Lermontov, A. Mickiewicz)

5) Postromantismus a nástup realismu: absurdita romantismu a grotesknost sentimentalismu (G. Flaubert, Stendhal)

6) Realismus a naturalismus v literatuře a výtvarném umění: sociologické a kulturní předpoklady realismu a naturalismu, otázka zobrazení, psychologizace postav (H. de Balzac, G. de Maupassant, G. Flaubert, É. Zola, F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov, L. N. Tolstoj, H. Ibsen, M. Twain)

7) Pozitivismus v umění, filozofii a umělecké kritice (H. Taine, É. Hennequin)

8) Francouzští prokletí básníci, anglický a francouzský dandysmus, nástup dekadence, symbolismu a impresionismu (Ch. Baudelaire, P. Verlain, A. Rimbaud, Th. Gautier, J. B. d´Aurevilly aj.)

9) Ontogeneze modernismu, modernity a moderny, předstupně avantgardy: vymezení pojmů v rámci sociologických, uměleckých a kulturních proměn na konci 19. století

Last update: Esserová Kateřina, DiS. (12.08.2019)
Course completion requirements - Czech

Atestace proběhne formou ústního pohovoru, ke kterému si student přinese seznam prostudované primární literatury (min. 3/4 titulů ze seznamu literatury v sylabu). Pohovor bude vycházet právě z prostudované literatury a zaměří se jednak na konkrétního autora a jeho dílo (např. Dostojevskij a charakteristické rysy postav jeho románů), jednak na obecnější literárně-historické souvislosti (např. historismus v literatuře romantismu). Seznam prostudované literatury, který si student přinese, musí obsahovat všechny bibliografické údaje: autor, titul, místo vydání, nakladatel a rok vydání. Atestace má formu zápočtu.

Last update: Vučka Tomáš, PhDr. (30.10.2019)