SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Advanced statistical methods in educational research - OD0133011
Title: Pokročilé statistické metody v pedagogickém výzkumu
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:24/0, other [HS]
Capacity: 15 / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy, External Subjects, General Subjects, Special Pedagogy, Pedagogy and Psychology for Teachers
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Annotation -
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (04.02.2014)
The course introduces the advanced statistical methods of quantitative data analysis in SW SPSS.Tha aims of the course are to acquire skills to calculate advanced descriptive characteristics of the data, to understand more complicated data analysis and to vindicate utilizing this methods.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (21.01.2014)

Účastníci kurzu si osvojí práci ve statistickém SW SPSS, budou umět aplikovat některé pokročilé statistické metody a obhájit jejich použití.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (27.01.2014)

Hendl, J. (2004, 2009, 2012). Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál

Blahuš, P. (1985) Faktorová analýza a její zobecnění. Praha: SNTL.

McDonald, R. P. (1991) Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: Academia.

Osecká, L. (2001). Typologie v psychologii: Aplikace metod shlukové analýzy v psychologickém výzkumu. Praha. Academia.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (21.01.2014)

Kurz bude probíhat v učebně s notebooky. Výpočty budou realizovány v SPSS. Některá setkání budou realizována formou přednášky s diskusí a s ukázkami práce v SW, některá setkání budou volná, kdy studenti si budou sami počítat a využívat příležitosti individuálních konzultací s vyučujícím nad jejich výpočty. Vhodná pro tato setkání bude i práce s vlastními daty studentů.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (27.01.2014)

Prezentace vlastních výpočtů s obhajobou.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (11.02.2018)

13.2. SPSS – volné hraní, vložení vlastních dat, popisná statistika a statistické testy v SPSS

 

27.2. Vícerozměrná regrese, logistická regrese – s výkladem

 

6.3. Volné hraní v SPSS

 

13.3. Faktorová analýza I – s výkladem

 

27.3.Faktorová analýza II – volné hraní

 

10.4. Klastrová analýza – s výkladem

 

15.5. Volné hraní v SPSS

 

22.5.Volné hraní v SPSS

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (04.02.2014)

Výuka probíhá na některých reálných datech. Informace k nim lze nalézt zde:

Klima učitelského sboru: Urbánek, P., Chvál, M. (2012). Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele. Praha: NÚV. Dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/16_Klima_ucitelskeho_sboru.pdf, název souboru KUS.xls

Vítána jsou i vlastní výzkumná data účastníků kurzu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html