SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Comparative Education - OD0133003
Title: Srovnávací pedagogika
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013 to 2022
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 32/0, other [HS]
Extent per academic year: 32 [hours]
Capacity: winter:20 / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Classification: Pedagogy > Pedagogy, External Subjects, General Subjects, Special Pedagogy, Pedagogy and Psychology for Teachers
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Annotation -
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (21.01.2013)
Objectives: provide and deepen the theoretical and methodological basics of comparative education, orientate in the current global context of education, to deepen the understanding of the problems of educational systems of various types in different regions of the world, reflect and analyze the Czech educational system in comparative perspective.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (21.01.2013)

Doporučená literatura*:

Bray, M.; Adamson, B.; Mason, M. (Eds.) (2007) Comparative Education Research. Approaches and Methods. Hong Kong: Springer

Průcha, J. (2006) Srovnávací pedagogika. Praha: Portál.

Walterová, E. (2006) Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: PedF UK.

 

__________________________________________________________________________

* Studenti dostávají aktualizovaný seznam studijní literatury a informačních zdrojů, včetně webových stránek, při zahájení kurzu.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (21.01.2013)

Forma a rozsah výuky:

Kurz je organizován ve formě blokové výuky v rozsahu 32 hodin, v průběhu akademického roku se jedná o 4 dny přímé výuky. Součástí kurzu jsou individuální konzultace. Všichni účastníci zpracovávají a prezentují seminární práci na vybrané téma.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (21.01.2013)

Kurz je ukončen zkouškou a diskusí k prezentaci seminární práce.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (21.01.2013)

Obsah:

1. Srovnávací pedagogika jako vědní obor

Výzkumné pole, struktura oboru, funkce srovnávací pedagogiky a možnosti využití mezinárodních výzkumů, metody a typy srovnávacích výzkumů.

 

2. Vývoj srovnávací pedagogiky a mezinárodních výzkumů ve světě

Teorie a paradigmatické rámce ve srovnávací pedagogice a jejich proměny, fáze vývoje oboru.

 

3. Vliv srovnávací pedagogiky na vzdělávací politiku

Globalizace a transformační procesy ve vzdělávání, globální aktéři (UNESCO, OECD, EU, aj.), mezinárodní asociace (WCCES, CESE).

 

4. Mezinárodní programy a srovnávací studie

Přínos mezinárodních organizací a sítí k rozvoji srovnávací pedagogiky. Mezinárodní srovnávací výzkumy výsledků vzdělávání. Mezinárodní informační sítě.

 

5. Srovnávací pedagogika jako globalizovaný obor

Globalizace jako kontext pro rozvoj srovnávací pedagogiky, globalizace oboru, globální problémy a výkyvy, důsledky globalizace ve vzdělávání.

 

6. Kulturní a typologické odlišnosti vzdělávacích systémů

Srovnávání ve světových regionech. Evropa a Severní Amerika. Latinská Amerika a Karibik. Subsaharská Afrika. Arabské státy. Asie a Pacifik.

 

7. Česká srovnávací pedagogika

Historické změny a vývoj, revitalizace po roce 1989, srovnávací pedagogika jako intervenující obor, současný stav, možnosti využití srovnávacích a mezinárodních výzkumů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html