SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gifted Pupil in School Environment - OCSQ20VP14
Title: Nadaný žák ve škole
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, MC [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Radka High, Ph.D.
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Annotation -
The course provides a basic orientation in psychological concepts of talent and intelligence emphasizes the importance of perception of pupil individuality. The special pedagogical aspect clarifies the possibilities of support measures at school in the context of joint learning. The didactic perspective provides methods of working with gifted pupils within the normal class. Furthermore, professional competitions and extracurricular and leisure-time activities aimed at the development of science talent are presented.
Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Aim of the course -
Graduates of the course will know:

1. characteristics of gifted students

2. basic institutions that can be contacted (for information, questions, education, etc.)
Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Descriptors - Czech

Prezentace, literatura ke studiu, úkoly k vypracování a další informace budou k dispozici v Moodlu. 

Pokud budou zavedeny mimořádné opatření, výuka se přesune dle rozvrhu do prostředí Zoom. 

Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Literature - Czech

Cihelková, J. (2017). Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál.

Farah, J. N. (2018). Successful Classroom Management for Gifted and Twice-Exceptional Students: Professional Learning Modules. Prufrock Press.

Fogarty, R., Kerns, G. M., & Pete, B. M. ([2018]). Unlocking student talent: the new science of developing expertise. New York, NY: Teachers College Press.

Freeman, Y. S., Freeman, D. E., & Ramírez, R. (c2008). Diverse learners in the mainstream classroom: strategies for supporting all students across content areas, English language learners, students with disabilities, gifted/talented students. Portsmouth, NH: Heinemann.

Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada.

Miller, A. (2012). Drama nadaného dítěte aneb Hledání pravého Já (Přeprac. a rozš. vyd). V Praze: Triton.

Mudrák, J. (2015). Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada.

TALNET online k přírodním vědám [Online]. (2011). Retrieved August 31, 2018, from http://www.talnet.cz/

Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Course completion requirements - Czech
K zakončení předmětu je nutné získat zápočet, který se bude skládat z průběžného plnění úkolů v e-learningu.
Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html