SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Somatopaedy and its methodology II. - OCRS18UC36
Title: Somatopedie a metodika somatopedická II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Annotation -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (21.06.2019)
System of special pedagogical facilities for pre-school education and education of children with physical disabilities. Early care, principles, forms and values.
Literature -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

Hájková, V. Podpora  speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním  znevýhodněním, PedF UK, Praha, 2008.

Opatřilová, D., Zámečníková, D.: Somatopedie. Brno: Paido 2007.

Křivohlavý: Psychologie zdraví. Praha: Portál 2003.

Langmaier, Balcar, Špitz: Dětská psychoterapie.  Praha: Portál 2000.

Hruška, J.: Komplexní systém výchovně vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež. Praha: Septima 1995.

Vítková, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR 2001.

Pfeiffer, J. Facilitační metody v léčebné rehabilitaciPraha: Avicenum, 1976.

Pfeiffer, J. a kol. Rehabilitace, léčebné, pracovní a sociální aspektyPraha: UK, 1989.

Vojta, V., Peters, Vojtův princip,Praha: Grada, 1995.

Dylevský, I. Funkční anatomiePraha: Grada, 1998.

Ortopedická protetika - odborný časopis FOPTO (Federace ortopedických protetiků technických oborů).

Monatová, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido 2000.

Vítková, MSomatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (19.06.2019)

Nové trendy ve výchově a vzdělávání osob s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Nabídka edukačních možností a předprofesní příprava OTZP u nás a v zahraničí. Pedagogická podpora, individualizace vzdělávací cesty, pedagogická asistence. Tranzitní programy při nástupu do školy a při přechodu ze školy do zaměstnání. Andragogiky dospělých s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním.

Kurz podává přehled o speciálních metodikách v somatopedii: metodice speciálního psaní, výběru z metodiky práce s žáky s SPU, metodice pracovního vyučování obohaceného o prvky ergoterapie, metodice tělesné výchovy včetně aplikovaných pohybových aktivit a relaxačních technik pro práci s žáky s centrálními poruchami hybnosti. Představuje metodická východiska v edukaci OZTP, vycházející z terapeuticko výchovného konceptu vyučování těchto osob. 

Course completion requirements -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

written test and oral exam

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html