SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to ORL, phoniatrics and audiology. - OCRS18UC22
Title: Základy ORL, foniatrie a audiologie (logo, surdo)
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Petr Janoušek
Annotation -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (13.06.2019)
The medical discipline dealing with otorhinolaryngology, phoniatrics and audiology.
Literature -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

Šlapák,I,Floriánová,P.: Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999

Machová,J.: Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum 2002

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (28.05.2019)

Otorhinolaryngologie se zabývá oblastí ucha, nosu, hrdla a krku. Foniatrie se zabývá postižením funkce orgánu, na němž nejsou chorobné změny patrné. Posluchači speciální pedagogiky se dozví o vyšetřovacích metodách a prevencích v tomto oboru, stanovení diagnózy a dovedou interpretovat výsledky vyšetření. Úzký kontakt speciálního pedagoga s lékařem vytváří optimální vztah odborníků odpovědných za správný postup při nápravě porušených funkcí a rehabilitaci hlavně v období dětského vývoje.

Course completion requirements -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

written exam

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html