SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Philosophy II - OCRS18UC02
Title: Filozofie II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. David Rybák, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. David Rybák, Ph.D. (14.05.2019)
1. Descartes' metaphysics of consciousness as a starting-point of our, i.e., Modern world 2. How the interpretation of humanity of man is changing? And, as education means the upribringing of man to his humanity, how the meaning of education is changing in the modern world? 3. Concerning the issue of causality. Modern empiricism, John Locke and psychology; David Hume, Georges Berkeley. 4. Continental philosophy - Spinoza, Leibniz; Immanuel Kant: what does it mean, to ask transcendentally? 5. The issue of historicity - Hegel, Feuerbach, Marx 6. The issue of philosophy and the end of philosophy - Nietzsche, Husserl, Heidegger 7. How to understand the "post-" in postmodern theory?
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. David Rybák, Ph.D. (14.05.2019)

Jde o získání základního přehledu o novověké filosofii a skrze to o ontologickém i metodickém rámci, v němž myslíme a zakoušíme, ať o tom víme, či nikoliv.

Literature -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

Required literature:
PLATÓN – dialogy EuthyfrónMenónFaidónFaidrosGorgiásPrótagorásKratylos; Platónovy Listy

 

Recommended literature:

BENYOVSZKY, Ladislav. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 557 s. ISBN 978-80-7380-040-6

PEŠKOVÁ, Jaroslava a Schücková, Ladislava. Já, člověk--: jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. 1. vyd. Praha: SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 270 s. Učebnice a příručky pro vysoké školy. ISBN 80-04-21766-4

PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 261 s. ISBN 978-80-7367-756-5

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Rybák, Ph.D. (14.05.2019)

1. Descartova metafyzika vědomí jako rámec našeho myšlení a zakoušení světa i sebe

2. Základní podstatné rysy novověkého světa a člověka

3. Empirismus

4. Kontinentální racionalismus

5. Problém dějinnosti

6. Problém Evropy

7. Postmoderní teorie

Course completion requirements -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

Student will prepare a report from a selected dialogue of Plato (Criter, Menon, Phaidon, Gorgias, Charmides) and the understanding will have to defend at the exam.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html