SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Political Science R I - OCRO17OV14
Title: Politologie R I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0 other [hours/week]
Capacity: 0 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Teacher(s): PhDr. Josef Stracený, CSc.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (24.10.2019)
Seznámit se základními tématy politologie ato zejména ve vztahu k RVP pro ZŠ a RVP pro gymnásia
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (04.11.2019)

Seznámit s základními tématy politologie a studijnimi materialy pro učitele a studenty z oblasti politologie

Literature - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (04.11.2019)

Učebnice Politologie, Úvodu do politologie pro různé typy škol.

Např.: Dočekalová,P., Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: Grada Publishing 2010

         Novák, M. Úvod do studia politiky. Praha: SLON, 2019

         David, R. Politologie - Základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, vyd. 1999 (vydáno opakovaně)

         Společenské vědy pro SŠ. Nakladatelství Didaktis.

         Občanský a společenskovědný základf. Nakl. Compute rMedia

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (04.11.2019)

Prostudovat min. 2 učebnice politologie a provést komparaci z pohledu využití pro učitele i žáky a studenty.

Napsat přípravu na zvolenou hodinu k vybranému tématu.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (04.11.2019)

1. Státní moc a její dělba, Kompace polit. systémuů vybraných států

2. Politická hnutí a politické strany

3. Politické strany - vznik, vývoj, klasifikace

4. Volby , volební sytémy

5. Damokracie - formy, typy , mechanismy.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (04.11.2019)

Prostudovat min. 2 učebnice politologie a provést komparaci z pohledu využití pro učitele i žáky a studenty.

Napsat přípravu na zvolenou hodinu k vybranému tématu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html