SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education Course - OCRN17UC57
Title: Kurz speciální pedagogiky
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)
Kurz má za cíl přiblížit nové poznatky ve vzdělávání žáků a studentů se spciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách inkluzivní školy. Studenti získají vhled do života dětí s různými druhy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění. Bude věnována pozornost aktuálním legislativním změnám voblasti edukačních možností osob se znevýhodněním.
Aim of the course - Czech Sign Language
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)

Získání teoretických dovedností v oblasti podpůrných prostředků žáku se speciálními vzdělávacími potřebami v současné škole.

Literature - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)

SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika. Praha. Grada 2007 ISBN 978-80-247-1733-3

SLOWÍK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha. Portál 2010 ISBN 978-80-7367-691-9

Časopis Speciální pedagogika

Course completion requirements - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)

písemný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html