SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory of education and new trends in education II. - OCDS18SS03
Title: Pedagogika a nové směry v pedagogice II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Zemková
Annotation -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.06.2019)
This course is an introduction to the nature of pedagogical science and contemporary pedagogical terminology.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (12.07.2019)

The goal of subject is to disclose modern theory of education to students, familiarize them with basic terminology and structure of field. Students should be able to understand general theory of education as a crucial modern scientific discipline, whose findings make up foundation for further study and practice in the field of upbringing and education.

Literature -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

Průcha, J.: Alternativní školy. Praha, Portál 1996.

Průcha, J. Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Průcha, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2006.

Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Marek Zeman 1994.

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN 1992.

Vališová, A.; Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

Štech,S.: Škola stále nová, Praha: UK 1992.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (26.10.2019)

- humanizace ve vzdělávání

- alternativní školství

- společné vzdělávání

- vyučovací metody, vyučovací zásady, vyučovací prostředky,

- klima třídy a školy

- příprava učitele na vyučování 

- práva a povinnosti asistenta pedagoga

Course completion requirements -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

written test, repetition is possible

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html