SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Foreign Language (German) - OBUZ22V008
Title: Příprava na zkoušku ze světového jazyka N
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Attributes: Světový jazyk
Incompatibility : OB2307A01, OB2307001, ON2307001, O01307401, O02307001
Interchangeability : OOBU22004
Annotation - Czech
Last update: doc. Filip Charvát, M.A. (06.12.2017)
Tento kurz vychází z toho, že jeho účastníci mají určité jazykové znalosti němčiny na úrovni A1. Tyto znalosti budou opakovány a postupně rozšiřovány tak, aby se jazyková kompetence přiblížila podle možnosti úrovni A2/B1. V (závěrečném) testu studenti budou vyzkoušeni z probrané gramatiky a jiných jazykových kompetencí. - Jazyková výuka se bude zaměřovat na čtyři základní jazykové kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní), v gramatických cvičeních budou probrány např. Perfekt, Possesiva, Imperativ atd. I slovní zásoba má být rozšířena.
Literature - Czech
Last update: doc. Filip Charvát, M.A. (06.12.2017)

Kapitoly z "themen aktuell 1", případně materiálie z jiných učebnic na odpovídající úrovni

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Monika Mikešová (03.10.2017)

Aktivní účast + testy ze slovní zásoby + (závěrečný) test(y)

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html