SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Foreign Language (German) - OBUZ22008
Title: Světový jazyk N
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Attributes: Světový jazyk
Incompatibility : OB2307A01, OB2307001, ON2307001, OOBU22004, O01307401, O02307001
Interchangeability : OOBU22004
Is interchangeable with: OKBUZ22008
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)
Zkouška je určena studentům, jejichž jazykové schopnosti jsou na úrovni B1 dle CEFR. Rozsah učiva navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole. Předmět nemá přímou výuku, proto se nezobrazuje v rozvrhu.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)

GROTTSTEIN-SCHRAMM, Barbara a KALENDER, Susanne a SPECHT, Franz. Schritte neu Grammatik A1-B1. Vyd. 1., München: Hueber Verlag, 2017. ISBN 978-3-19-011081-0.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)

 

Písemný test (70%) prověřuje jazykové kompetence na úrovni B1 dle SERR. Gramatické jevy a konverzační témata jsou dána uvedenou učebnicí.

Zkouška sestává ze dvou částí: z porozumění textu a gramatické části.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html