SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sociology of Educatin, Social Daviation - OBUZ12109
Title: Sociologie výchovy, sociální problémovost a deviace
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Pre-requisite : OBUZ12111
Interchangeability : OBPS13590
Annotation - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2008)
Základní seznámení se sociologií výchovy, hraniční disciplínou na pomezí mezi sociologií a pedagogikou. Od vymezení předmětu této disciplíny až po konkrétní témata jako globalizace, gender problematika apod. Tématické okruhy: vymezení sociologie výchovy (sociologie, definování a témata SV, nástin vývoje) sociologické přístupy v sociologii výchovy (funkcionalistický, interakcionistický, konfliktní) vztah společnosti, výchovy a vzdělání funkce výchovy a vzdělání ve společnosti výchovy a vzdělání ve vztahu k socializaci člověka sociální skupina sociální a pedagogická komunikace školná status a role škola jako organizace, či byrokratická instituce rovnost příležitostí ve výchově, vzdělání a životě Odborná literatura: HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002, 176 s. ISBN 80-7178-635-7. ONDREJKOVIČ, P. Socializácia v sociológii výchovy. Bratislava: Veda, 2004, 200 s. ISBN 80-224-0781-X. PROKOP, J. Sociologie výchovy a školy. Liberec: PedF Technické univerzity, 2001, 96 s. ISBN 80-7083-535-4. PROKOP, J. Školní socializace. PedF Technické univerzity, 2001, 80 s.. ISBN 80-7083-536-2. PROKOP, J. Sociologie edukace. Praha: PedF UK, 2005, 220 s. (rukopis, v edičním plánu PedF UK)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html