SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Language for Students of Psychology - OBUZ03104
Title: Český jazyk pro obor psychologie
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Annotation -
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2008)
The students must show the ability to use the language in both written and oral form, part of the exam is the ortography test.
Literature - Czech
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (25.01.2012)

 

Hubáček, J. - Jandová, E, - Svobodová, J.: Čeština pro učitele. Optys, Opava 1996.

 

Pravidla českého pravopisu. Praha 1994

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (25.01.2012)

forma zkoušky: písemná (korektura nebo diktát, doplňovací či obměňovací cvičení) a ústní (okruhy otázek jsou k dispozici u sekretářky KČJ, R445) .

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html