SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Czech Language - OBUZ03103
Title: Český jazyk
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Classification: Psychology > Supplementary Courses
Interchangeability : OB2303202, OB2303222, O02103007
Is interchangeable with: O02103007
Annotation -
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2008)
The students must show the ability to use the language in both written and oral form, part of the exam is the ortography test.
Literature -
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2008)

Hubáček, J. - Jandová, E, - Svobodová, J.: Čeština pro učitele. Optys, Opava 1996.

Pravidla českého pravopisu. Praha 1994.

Requirements to the exam - Czech
Last update: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2013)

forma zkoušky: písemná (korektura nebo diktát, doplňovací či obměňovací cvičení) a ústní (okruhy otázek jsou k dispozici u sekretářky KČJ, R445).

Písemná korektura (15 minut) bude probíhat v jednom dni a o výsledku budou uchazeči informováni nejpozději do 48 hodin. Pro úspěšné uchazeče bude vypsána ústní část zkoušky, nejpozději do dvou týdnů od písemné zkoušky.

Syllabus -
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2008)

There is no attendance, only the examination.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html