SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Sign Language - OBSP18752
Title: Základy znakového jazyka
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBS1S149B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Pre-requisite : OBSP18706
Z//Is interchangeable with: OK0218512
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.03.2010)
Determination of concepts: person with hearing disorder, deaf, communication forms of people with hearing disorders - grimases, mimicry, gesticulation, signs, daktylotics, written communication, talk speech, problems of interpretation, mastering of sign-stock, interpretation services, new trends in education of persons with severe hearing disorders and deaf people, basic advice for contact of persons without hearing disorders and deaf persons.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (31.01.2018)

GABRIELOVÁ, D.; PAUR, J.- ZEMAN. J. Slovník znakové řeči. Praha: Horizont, 1988. ISBN 40-085-88.

LANGER,J. - PTÁČEK,V.- DVOŘÁK,K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1.,2.,3.,4. (CD-ROM) Olomouc: UP PedF, 2004.

MACUROVÁ, A.: Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-05-5.

POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka. A-N. Praha: Fortuna, 2002

POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka. O-Ž. Praha: Fortuna, 2004

OKROUHLÍKOVÁ, L., SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P.: Rysy přirozených jazyků - český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie -slovníky českého znakového jazyka. Praha: ČKTZJ, 2008.ISBN 978-80-87153-47-5.

SERVUSOVÁ, J.: Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (17.05.2019)

Předmět je zaměřen na praktický nácvik komunikace zaměřený na níže uvedené okruhy:

1.     Pravidla týkající se komunikace ve znakovém jazyce, nácvik základních frází v ČZJ používaných v úvodu komunikace

2.     Sebeprezentace – jmenné znaky, využití prstové abecedy

3.     Vyjádření věku – základní číslovky

4.     Časové údaje – dny, měsíce

5.     Rodina  -  členové rodiny

6.     Souhrnné opakování

7.     Vzdělávání, každodenní aktivity

8.     Volnočasové aktivity

9.     Potraviny

10.   Barvy, oblečení

11.   Bydlení

12.   Souhrnné opakování

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (31.01.2018)

- k udělení zápočtu - zpracování seminární práce na zadané téma a její schválení vyučujícím

- ke zkoušce - hodnocena úroveň znalostí týkajících se pravidel a specifik komunikace ve znakovém jazyce, dále pak samotná schopnost komunikovat v českém znakovém jazyce na základní úrovni v rozsahu tématických celků probraných v průběhu semestru (rovněž i schopnost reagovat na otázky položené v ČZJ)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html