SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic Course in School Managment - OBSP18742
Title: Základy školského managmentu
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Martina Chmelová
Incompatibility : OBSP18741
Pre-requisite : OBSP18702, OBSP18712
Interchangeability : OK0218402
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.03.2010)
Strategy of school management, methods of personal management, team management, enrollement and selection of employees, proces of adaptation, evaluation of labor performance, rewarding, actual operative legislation, instruments and methods of obtaining financial sources for schools, school position at supply-and-demand service market, public - target groups of school marketing, partners and coworkers, possibilities of school marketing (what school can offer its own target groups), school marketing conditions (marketing mix at school environment), legislation framework of school fundraising, fundraising rules at school environment, idenfitication of suitable fundraising sources for school subjects, individual donators (idenfitication of suitable lower target groups), enterprise subjects (identification of suitable subjects regarding to school activity), social partners (identification, possible common support), methods of fundraising strategy development, school fundraising planning. Public relations (PR) for school fundraising and school presentation. PR products for school fundraising (types of products, contenct, design, distribution), possibilities of school presentation (projects, purposes, nstudents, school leavers), searching types of opportunities for presentation, including media, communication with potential and existing supporters. Projct management - instruments and methods of project management, elaboration of logical project framework, financial projects´ management.
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.03.2010)

David,J.a kol.,Slovník pojmů z oblasti personálního řízení Maxman, Pardubice 2000.

Dohnalová, Marie . Lidské zdroje v občanském sektoru. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2003. od s. 74 - 85, 12 s. ISBN 80-86754-08-1

Dohnalová, Marie . Antropologie občanské společnosti. 1. vyd. Brno : Universitas Masarykiana v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně, Nauma v Brně, 2004.

Koubek,J., Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha,2000.

Palán, Z., Lidské zdroje. Academia, Praha, 2002.

Palán, Z., Profesní vzdělávání. FF UK, Praha, 1995.

PrůchaJ., Walterová,E., , E. Mareš., Pedagogický slovník.Portál, Praha 1995.

Stýblo, J. Moderní personalistika, terndy, inspirace, výzvy. Grada, Praha 1998.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html