SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
SpecEd Support of Individuals with Autistic Spectrum Disorders - OBSP18736
Title: Sppg podpora osob s poruchou autistického spektra
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBS1S135A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Pre-requisite : OBSP18710, OBSP18714
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2010)
The course is divided into following thematic areas: 1. Specific deficits in the area of so called triad: qualitative impairment in the area of communication, forms and functions of communication, alternative ways of communication, aids for visulation. Qualitative impairment in the area of social relations. Play and play skills in children with autism. Repetitive and ritual behaviour, stereotypes, problems with imagination. 2. Disorders within autistic spectrum disorders: childhood autism, atypical autism, Rett´s syndrome, other childhood disintegration disorder, Asperger´s syndrome. 3. Etiology of autistic spectrum disorders 4. Assessment of autistic spectrum disorders: screening of autistic spectrum disorders, assessment in different age stages, differential assessment 5. Education of children with autistic spectrum disorders: structured teaching, TEACCH program, applied behavioral analysis, therapies used in children with autistic spectrum disorders 6. Families of children with autistic spectrum disorder during individual life stages
Literature - Czech
Last update: Ivana Hubalová (15.01.2018)

GILLBERG, CH., PEETERS, T. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty. Praha, Portál, 1998
JELÍNKOVÁ, M. Vzdělání a výchova dětí s autismem. Praha, Pedf UK, 2001
NESNÍDALOVÁ, R. Extrémní osamělost. Praha, Portál, 1995
PEETERS, T. Autismus. Od teorie k výchovně vzdělávací intervenci. Praha, Scientia, 1998
SCHOPLER, E. Příběhy dětí s autismem. Praha, Portál, 1999
SCHOPLER, E., MESIBOV, G. Autistické chování. Praha, Portál, 1997
SCHOPLER, E., REICHLER, R., LANSINGOVÁ, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem. Praha, Portál, 1998

Čadilová, V., Žampachová, Z., Petr a jeho příběhy, aneb jak se učit správně chovat pomocí obrázků, Pasparta Publishing, s.r.o., Praha 2017, ISBN 978-80-88163-62-6

Sainsburyová, C., Marťan na hřišti, Jak porozumět žákům s Aspergerovým syndromem, Nakladatelství Pasparta, o.p.s., Praha 2016, ISBN 978-80-905993-8-3

Bogdashina, O., Specifika smyslového vnímání u autismu a Aspergerova syndromu, Pasparta Publishing, s.r.o., Praha 2017, ISBN 978-80-88163-06-0

Čadilová, V., Žampachová, Z., Tvorba individuálních vzdělávacích plánů, Pro žáky s poruchou autistického spektra, Pasparta Publishing, s.r.o., Praha 2016, ISBN 978-80-88163-39-8

Bittmannová, L., Bittmann, J., Prevence a účinné řešení šikany, U žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, Pasparta Publishing, s.r.o., Praha 2016, ISBN 978-80-88163-15-2

Bittmannová, L., Bittmann, J., Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu, Prevence šikany prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy, Pasparta Publishing, s.r.o., Praha 2017, ISBN 978-80-88163-53-4

Pešek, R., Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem, Nebojujte s těmito dětmi, učte se s nimi „tančit“, Pasparta Publishing, s.r.o., Praha 2017, ISBN 978-80-88163-65-7

Schovanec, J., O kolečko míň, Můj život s autismem, Nakladatelství Paseka, s.r.o., Praha a Litomyšl 2014, ISBN 978-80-7432-497-0

Čadilová, V., Žampachová, Z. a kol., Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra (do 7 let), Nakladatelství Pasparta, o.p.s., Praha 2015, ISBN 978-80-905993-6-9

Thorová, K., Poruchy autistického spektra, rozšířené a přepracované vydání, Portál, s.r.o., Praha 2016, ISBN 978-80-262-0768-9

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html