SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Behavioral Disorders II - OBSP18719
Title: Sppg znevýhod. člověka s PCH II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBS1S128A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Co-requisite : OBSP18703, OBSP18735
Pre-requisite : OBSP18709
Interchangeability : OK0218217
Z//Is interchangeable with: OK0218217
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2010)
Characteristic of current situation in prison services in the CR External and internal differentiation. Survey of existing prisons and departments for arrest execution in the CR. Emphasis on imprisonment of juvenile criminals. Treatment programs within prison services. Importance of crisis departments, output departments, and non-drug zones. Programs for condemned drug-habit forming persons. Specialized departments for execution of a punishment of women with children up age 3 - 5. Execution of a punishment of juvenile boys. Protective terapy. Alternative provision - characteristic of alternative punishments used in the CR and selected European countries. Visit to a prison (Rýnovice).
Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (16.09.2017)

Černíková, V.: Sociální ochrana. Praha: Policejní akademie, 2005. ISBN 80-7251-207-2.

Hála, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. ISBN 80-86708-05-5.

Jůzl, M. Penitenciaristika a penologie II. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN 978-80-87-182-34-5.

Jůzl, M. Základy penologie a penitenciaristiky. Praha: UJAK, 2016.

Sochůrek, J. Kapitoly z penologie, 2. díl. Teorie a praxe zacházení s vězněnými. Liberec: Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-7372-204-3.

 

Časopis České vězeňství. ISSN 1213-9297.

Zákon č. 293/1993 Sb. O výkonu vazby.

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě.

Zákon č. 218/2003 Sb. O soudnictví ve věcech mládeže.

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákon. Novela z.č. 58/2017.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (17.09.2017)

Základní pojmy z oblasti penologie.

Současná trestní politika zaměřená na prosazování restorativních metod při uplatňování různých institutů trestního práva.

Vnější a vnitřní diferenciace výkonu trestu odnětí svobody.

Alternativní tresty.

Význam probačních a mediačních programů.

Oblasti výchovného působení na odsouzené prostřednictvím programů zacházení.

Specializovaná oddělení ve výkonu trestu odnětí svobody - jejich význam pro odsouzené.

Změny v novele trestního zákona.

Trestní opatření u mladistvých pachatelů trestních činů.

Zabezpečovací detence.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (16.09.2017)

Písemná zkouška zaměřená na zadanou literaturu a přednášky.

80 % účast na seminářích.

Prezentace vybraného tématu z témat zadaných vyučujícím na začátku semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html