SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Sign Language - OBSP18512
Title: Základy znakového jazyka
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/3 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Co-requisite : OBSP18215
Incompatibility : OBSP18511, OBSP18513
Pre-requisite : OBSP18213
Interchangeability : OBSP18752
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
Determination of concepts: person with hearing disorder, deaf, communication forms of people with hearing disorders - grimases, mimicry, gesticulation, signs, daktylotics, written communication, talk speech, problems of interpretation, mastering of sign-stock, interpretation services, new trends in education of persons with severe hearing disorders and deaf people, basic advice for contact of persons without hearing disorders and deaf persons.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (18.10.2006)

Bulová, A. Komunikace sluchově postižených. In: Vítková, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 63-67. ISBN 80-85931-69-9.

Bulová, A. Uvedení do surdopedie. In: Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 81-97. ISBN-80-85931-65-6.

Krahulcová-Žatková, B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha: Karolinum, 1994

Krahulcová, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: UK, 2002. ISBN 80-246-0329-2.

MRZÍLKOVÁ, E., OSTATKOVÁ, M. Základy české znakové řeči I.

POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka. Praha : Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-800-2.

RUŽIČKOVÁ, M. Učíme se českou znakovou řeč. Praha : Septima, 1997.

Slovník znakové řeči I. - III. Praha : Česká unie neslyšících.

Znakový jazyk. Základní kurz. Video a pracovní sešit. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, NSDSK, 1988

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html