SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal Protection of Disadvantaged Individuals - OBSP18220
Title: Právní ochrana znevýhodněných
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ivana Šťastná
Pre-requisite : OBSP18099, OBSP18140
Interchangeability : OBSP18750
Z//Is interchangeable with: OK0218220
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
Right sources (espec. normative legal acts), legal norms (structure, classification, norms forces and effectivity). Fundamentals of constitutional law: Constitution, Bill of basic rights and liberty. Fundamentals of family right: marriage (inception, exception), paternity testing, parents rights and obligations. Selected chapters from the civil right. Fundamentals of social security, social insurance, governmental social support, social care. Administrative proceedings. Fundamentals of children´s social and legal protection.
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2009)

Základní literatura (P=povinná, D=doporučená):

? Hutař J.: Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením. NRZP, Praha 2009. 241 s. P

? Blomberg B.- Novosad L.(překlad, doplnění a úprava původního referátu): Občanská pozice a dimenze postižení. In: Speciální pedagogika 4 / 2002. PedF UK, Praha. D

? Kol.: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Univerzita Palackého a VCIZP Olomouc, 2005. 268 s. D

? Novosad L: Některé aspekty funkční negramotnosti z pohledu sociální práce a speciální pedagogiky. In: Speciální pedagogika 3 / 2003. PedF UK Praha. P

? Novosad L.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Portál, Praha 2009. 272 s. D

? Vysokajová M.: Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Karolinum, Praha 2000. 139 s. P

  • ------------------------

BOGUSZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A.: Teorie práva. Praha: Eurolex Bohemia, 2001

HUTAŘ, J. Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. Praha : Sdružení zdravotně postižených v ČR, 1999.

HUTAŘ, J: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené .Praha: Národní rada zdravotně postižených ČR. 2002

HUTAŘ, J.: Sociálně právní minimum - pomůcky pro zdravotně postižené (2002), Národní rada zdravotně postižených ČR .

HUTAŘ, J: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené . Praha: Národní rada zdravotně postižených ČR. 2003

HUTAŘ, J: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. Praha: Národní rada zdravotně postižených ČR . 2004

NOVÝ,K.: Sociální práva v kostce. Praha: Linde, 1994

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html