SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Multiple Handicap II - OBSP18215
Title: Sppg znevýhod.člověka s KP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OBSP18115, OBSP18211, OBSP18212, OBSP18902
Interchangeability : OBSP18720
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
Special education intervension for persons with multiple impairments, possibilities of education and stimulation in early childhood-, preschool-, school ages, problems of adults with multiple impairment, influence of multisensorial stimulation. Possibilities of education in the CR and in foreign countries. Reeducation of sensory perception by persons with multiple impairments, motor and speach stimulations, psychomotoric development through individual therapeutical concepts - using basal stimulation, orofacial therapy, psychomotoric theory. Rehabilitational and subsidiarial proceedings, assistive technology. Program of Guided Reflection is a part of classes.
Literature - Czech
Last update: SUMNIKO/PEDF.CUNI.CZ (08.10.2010)

JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí a tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická východiska. Praha : TRITON, 2001. ISBN: 80-7584-192-7.

LUDÍKOVÁ, L Vzdělávání hluchoslepých I. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-225-1.

SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2001, 78 s. ISBN 80-7183-226-X

LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Sciencia, 2001. ISBN 80-7183-256-1.

ŠTĚRBOVÁ, D. Hluchoslepota, lidé s ní a kolem ní. Olomouc: 2005, FTK UP, ISBN 80-244-1244-6.

VÍTKOVÁ, M. (ed.). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. 1. vydání. Brno: Paido, 1999, s. 44-74

FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči, 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2007. 170 s. ISBN 978-80-247-1314-4.

VÍTKOVÁ, M. Edukace žáků s těžkým postižením a více vadami. In Vítková, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: Paido, 2004, s.152-174. ISBN 80-86633-22-5.

HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, o.s., 2009. s. 111-121. ISBN 978-80-904464-0-3.

ORELOVE, F. P., SOBSEY, D., SILBERMAN, R. S. Educating Children With Multiple Disabilities: A Collaborative Approach. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., 2004. ISBN 1-55766-710-1.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html