SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Physical Handicap II - OBPS18915
Title: Sppg znevýhodněného člověka s TP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBS2S111A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Pre-requisite : OBPS18905, OBPS18910
Interchangeability : OBPS18022
Z//Is interchangeable with: OPBP1S159B
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2010)
Classes are divided into four thematic blocks: 1. Central motor impairments within special education - appearance, etiology, symptomatology, classification, communication, educational aspects [Cerebral palsy, clinical symptoms, classification, psychosocial impacts and educational aspects] 2. Congenital developmental disorders - incidence, conception factors, psychosocial aspects [craniosynostosis, craniostenosis, limb deficits, neural duct anomaly, viscous congenital developmental disorders - appearance, symptomatology, types, pursuing and recording] 3. Severe physical impairment - communication, facilitation [origin and development of severe and multiple impairment, basal stimulation, activation, handling] 4. Health disadvantage within special education - typology of malfunctions and their psychosocial results [epilepsy, diabetes mellitus, multiple sclerosis, attack conditions of their etiology, pain, dietetic arrangements, regime arrangements, family with ill member, health disadvantage at school]
Literature - Czech
Last update: HAJKOVAV/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2013)

Povinná:

DUNOVSKÝ,J. Sociální pediatrie. Praha: GradaPublishing, 1999.

HÁJKOVÁ,V. Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním, PedF UK, Praha, 2008.

HÁJKOVÁ, V.( ed.): Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. EPOCHA & Somatopedická společnost: Praha 2009

MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H&H, 2001.

PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci. Praha: Grada Publishing, 2008

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006.

Doporučená:

ZOLTAN, B. Vision, Perception, and Cognition. Slack Incorporated.2007 ISBN: 10 1-55642-738-7, 13 978-1-55642-738-1

Syllabus - Czech
Last update: HUBALOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2011)

Absolvování výuky - přednášek , seminářů bez povinnosti písemné seminární práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html