SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Physical Handicap I - OBPS18905
Title: Sppg znevýhodněného člověka s TP I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Special Pedagogy
Co-requisite : OBPS18999
Interchangeability : OBPS18012
P//Is pre-requisite for: OBPS18915
Z//Is interchangeable with: OPBP1S149A
Annotation -
Last update: HAJKOVAV/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2010)
Classes are with the following content - problems of physical diversity: body scheme, self concept and psychosocial image of persons with physical impairment, cognitive processing of physical diversity, cognitive disonance, social evaluation of people with physical impairment, social approach stereotypes, mechanism of disadvantage minority development and its characteristic, problems of hipokinesia, objective and subjective motor assessment within ontogenesis, immobility syndrom, problems of central motor impairments, communication aspects of physical impairment, disadvantage in movement as a question of rights, declarations and legislation of rights for people with physical impairment, socialization of persons with physical impairment, self-determination of life, life autonomy, self- sufficiency, quality of life of persons with physical impairment, assistance, new trends of self-sufficiency support, palliative care, hospice care, system of support of persons with physical impairment including system of education in the CR, ethical aspects of work with people with physical impairment, bioethical and biopolitical influences, problems of euthanasia, genetic selections and reproduction of developmental impairments.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.09.2017)

Znalost základní problematiky života osob s tělesným postižením, orientace v problematice (bez)bariérovosti a v oblasti příslušné legislativy.

Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.09.2017)

HÁJKOVÁ , V., STRNADOVÁ , I. (eds.): Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. EPOCHA & Somatopedická společnost: Praha 2011

KOČOVÁ, H. a kol. Spinální svalová atrofie v souvislostech. Praha: Grada Publishing, 2017.

TROJAN,S.,DRUGA,R.,PFEIFFER, J, VOTAVA,J: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka - třetí, přepracované a doplněné vydání, Praha: Grada, 2001, ISBN 80-247-1296-2

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.09.2017)

Přednáška a diskuze nových poznatků, rozbor videodokumentů. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: HUBALOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2011)

Studium doporučené literatury.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html