SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ethnic Minorities and Their Education - OBPS18702
Title: Problematika sp.minorit - edukace osob etnických minorit
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Incompatibility : OBPS18701, OBPS18703
Pre-requisite : OBPS18150, OBUZ14102
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
Development and current status of population in the CR in light of multiculturalism and multilinquism, ethinic minorities - characteristic, education, culture, language, ethnic identity, base of ethinic antropology focused on social and educational support of persons from other etnics in the CR, rights of minorities, national conflicts, Roma problems, common development towards multicultural Europe, researches in the respective field in the CR and foreign countries, organizations supporting education for tolerance and against racism.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.11.2006)

Matějček ,Z.: Pozitivní a negativní faktory v socializaci dítěte. In Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit.Sociální, pedagogické a psychologické aspekty utváření osobnosti romských dětí a dětí z prostředí jiných minorit. Brno: Fak.soc. studií MUNI. 2003.ISBN 80-85947-82-X.65-71

PRŮCHA,J.:Multikulturní výchova: teorie-praxe-výzkum. Praha:ISV, 2001. ISBN 80-8566-72-2

Šotolová, Eva: Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing, 2000, s. 75. ISBN 80-7169-528-9.

Šotolová, Eva: Vzdělávání Romů. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 84., ISBN 80-247-0277-0.

Šotolová, Eva: Příchod Romů do Evropy. In: Romové - reflexe problému. Soubor textů k romské problematice. Praha: SOFIS - Sdružení pro humanitní výchovu a vzdělávání, 1997, s. 52 - 106. 2. vydání 1998 s. 52 - 106.(50%) ISBN 80-902439-0-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html