SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Mental Handicap I - OBPS18111
Title: Sppg znevýhodněného člověka s MP I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (62)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OBSP18111
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Co-requisite : OBPS18099
Interchangeability : OBPS18011, OBPS18904
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
Paradigm of handicap - individual-pathological model, social-pathological model. Psychopedics concept and its position at system of sciences. Terminology. Ethiology of mental retardation and appearance of mental retardation in population. Psychosomatic specialities of mental disability. Classiffication models of mental retardation. Self-determination of persons with mental disability within social conditions of exclusion and inclusion. Review of attitudes of intact society towards people with mental disability, and their reflection on mission, content and organization of care and education. Program of Guided Reflection is a part of the subject.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (22.05.2006)

ČERNÁ,M. a kol. Kapitoly z psychopedie. Praha, UK 1995

HOUSAROVÁ, B. (ed). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-109-5.

MÜLLER, O., VALENTA, M.: Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-039-2.

MATĚJČEK,Z. Rodičům mentálně postižených. Praha, SPMP 1995

MATOUŠEK, O.: Ústavní péče. Slon, Praha 1999.

ŠIŠKA, J.: Advancing human rights of persons with intellectual disabilties in civil society. Journal of Intellectual Disability Research, 2004, vol. 48, no. 4-5, ISSN 0964-2633.

ŠIŠKA, J.: Vzdělávání dospělých občanů s mentálním postižením. In: Krahulcová, B. a kol.: Postižený člověk v procesu senescence. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, s. 60-70. ISBN 80-7290-094-3.

ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha, Portál, 2000

ZEMKOVÁ,J. Raná péče. In K 98 Praha, Lidská práva pro osoby s mentálním postižením: sborník příspěvků a materiálů, Praha: SPMP, 1999.

ZEMKOVÁ, J. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře ve speciální mateřské škole pro děti s mentálním postižením. Speciální pedagogika, 1999, roč. 9, č. 1. ISSN 1211-2720.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html