SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Auditory Impairment I - OBPS18013
Title: Sppg znevýhod. člověka se SP I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OBSP18113
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Pre-requisite : OBPS18011, OBPS18012, OBPS18911
Interchangeability : OBPS18113, OBPS18906
Z//Is interchangeable with: OPBP1S150A
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (26.06.2009)
Propedeutics of surdopedics (SP) - special education of person with hearing disorders. Conception and definition, position within science system, methods and aims, social significancy of surdopedics. Pathology of acoustic analyzer. Importance of hearing and hearing background. Prevalence and causations of hearing disorders. Pathology of hearing function in peripheral and central zones. Classification of hearing disorders. Symptomatology of hearing disorders (deafness, heearing loss) from the viewpoint of international classification and terminology. Pedagogical diagnosis of hearing disability. Diagnosis and differential diagnosis of hearing disorders. Investigation of hearing of children and adults. Hearing test of a child: reflective tests, child´s tonal audiometry, child´s speech audiometry, surdopedics screening. Classical hearing tests: orientation hearing-speech test, Weber-, Rinne-, Schwabach tests, hearing test by murmurs and music instruments, audiometry by clean tones, speech autiometry, testing of central hearing disorders, ERA, BERA, CERA. Objective and subjective hearing testing. Results of hearing disorders. Prevention of hearing disorders and hearing defectivness. The Program of Guided Reflection is a part of these classes.
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (26.06.2009)

HOUSAROVÁ, B. (ed). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-109-5.

JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie I, II. SPN Praha, 1990

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha, Karolinum 2002

NOVÁK,A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Unitisk spol.s.r.o.Praha 1994

POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. MU Brno 1996

SOVÁK,M. Uvedení do logopedie. Praha, SPN, 1978-1982.

SOVÁK,M. Logopedie. Praha SPN 1. (1966,1971,1974) (1978,1980)

ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Praha : Septima, 1997. ISBN 80-7216-034-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html