SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Authoring Books - OB2321A31
Title: Autorská kniha
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Pre-requisite : OB2321A12
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)
Seminář zaměřený na realizaci vlastního autorského projektu zařaditelného do osobního portfolia výtvarných prací a didaktických materiálů. Předmět, koncipovaný jako tvůrčí dílna, má studentovi umožnit hlubší proniknutí do zákonitostí knižní tvorby. Základem jsou tvořivé etudy a experimentální činnost v materiálu a technice rozvíjející schopnosti výtvarného vidění, myšlení a tvorby prostřednictvím plošného vyjádření různými médii.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)

Porozumět principům užití vizuálních prostředků v rámci tvořivého procesu. Prozkoumat možné aplikace těchto východisek ve výtvarné výchově. Práce na autorském cyklu založeném na principech knižního umění. Nahlédnout a reflektovat pedagogické aspekty vlastního tvůrčího procesu. Pokusit se transformovat jedinečnou zkušenost do pedagogického výstupu.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (24.02.2018)

Základní studijní literatura
BOSÁK, P., JANSA, R. Proto. Praha: Tranzit; Vysoká škola uměleckoprůmyslová; Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2.
MUNARI, B. Umění jako řemeslo. Praha: Rubato. 2014.
PROKSCH, N. (ed.) Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009.
SAMARA, T. Grafický design. Praha: Slovart, 2008.
WIGAN, M. Umění ilustrace: vizuální myšlení. Brno: Computer Press, 2010.


Literatura doporučená:
BOHATCOVÁ, M. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.
CASTELMAN, R. A century of artists books. New York 1994.
DRUCHER, J. The Century of Artist Book. New York: Granary Books, 1995.
HLAVSA, O. WICK, K. Typographia I. Praha: SNTL, 1976.
HLAVSA, O. WICK, K. Typographia II. Praha: SNTL, 1981.
HLAVSA, O. WICK, K., ŠETLÍK J. Typographia III. Praha: SNTL, 1986.
HOLLIS, R. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2015.
HROCH, M. Křičím: „To jsem já.“ Příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost. Praha: PageFive, 2017.
KLANTEN,R., HELLIGE, H.
Little Big Books. Berlin: Gestalten, 2012.
KNEIDL, P. Z historie evropske knihy. Praha 1989.
KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.
OPRAVILOVÁ, E. Kniha jako prostředek výchovy. Praha : UK, 1984
PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 1. vyd. Praha: Paseka, 2003.
PECINA, M. Knihy a typografie. Brno: Host, 2012.
POKORNÁ, V. Rozvoj vnímání a poznávání. Portál, s r.o., Praha 2000.
PRIMUS, Z. Much Pop more Art / Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 1994.
PRIMUS, Z. Umění je abstrakce – Česká vizuální kultura 60. let. Praha: Arbor vitae, Kant, 2003.
ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.
ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.
SAMARA, T. Grafický design. Praha: Slovart, 2008.
SRP, K. BYDŽOVSKÁ, L. BREGANTOVÁ, P. Karel Teige a typografie. Praha: Akropolis, Arbor vitae. 2009.
STEHLÍKOVÁ, B. Ilustrace v české knize pro děti. Praha : Společnost přátel knihy pro mládeţ, čs. sekce IBBY, 1986
TOMAN, J. Foto/montáž tiskem. Praha: Kant, 2009.
TOMAN TYLOVÁ, B. (ed) Jde o to, aby o něco šlo: typograf Oldřich Hlavsa. Praha: Akropolis ; Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, 2015.
VOIT, P. Encyklopedie knihy – knihtisk a příbuzné obory v 15. až 19. Století. Praha: Libri, 2008.
WIEDEMANN, J. (ed.) Illustration Now 1-4. Köln: Benedikt Taschen Verlag, 2005.
ZEEGEN, L. The Fundamentals of Illustration. Laussane: AVA Publishing, 2005-2011.
ZEEGEN, L., ROBERTS, C. Fifty Years of Illustration. Londýn: Laurence King Publishing, 2014.

Časopisy: Baoplán, Graphis, Font, Raketa, Typo, Živel.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)

seminář

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)

01.– 03. Zadání semestrálních prací. Leporelo.
04.– 06. Historie a současná podoba autorské knihy (přístupy, autorské osobnosti). Brožura. Sešit.
07.– 09. Samostatná práce nad semestrálním úkolem. Experimentace s výtvarnými prostředky knižní grafiky. Šitý blok.
10.– 12. Finální realizace praktického projektu. Zhodnocení, prezentace prací, slovní obhájení semestrálního výkonu. Zápočtový termín.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)

Aktivní účast na seminářích. Studium odborné literatury, návštěvy výstav. Pravidelná a aktivní účast na výuce. Aktivní přístup k vlastní tvorbě, adekvátní úroveň seminárních prací.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html