SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physiology of physical exercises - OB2320104
Title: Fyziologie tělesných cvičení
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBT2T114A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Pre-requisite : OB2320103
Interchangeability : OB2320004
Is pre-requisite for: OB2320107, OB2320106, OB2320105, OB2320158
Is interchangeable with: OB2320004, OPBT2T114A
Annotation - Czech
Last update: prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (07.03.2013)
Předmět se zabývá akutními i chronickými adaptačními procesy jednotlivých orgánových systémů lidského organismu (se zvláštním zřetelem na období dětského věku), způsobených fyzickým zatížením. Je dána základní informace o energetické náročnosti různých typů pohybových aktivit a vlivu školní tělesné výchovy na vývoj organismu.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (07.03.2013)

Seznámit posluchače se zákonitostmi reakcí a adaptací lidského organismu na tělesném zatížení,  o adaptačních a regulativních mechanismech, které se uplatňují při zatížení, s přihlédnutím k vlivu prostředí a ontogenetickému vývoji, podat informace o metabolických dějích při tělesné zátěži, seznámit posluchače se zátěžovou reakcí a adaptací kardiovaskulárního a dýchacího systému, podat informace o termoregulačních mechanismech, činností CNS a neurohumorální regulací při tělesné zátěži, seznámit posluchače se základy funkční zátěžové diagnostiky.

Literature - Czech
Last update: prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (07.03.2013)

1. Havlíčková a kol.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. UK Praha, 2003,

ISBN 80-7184-354-7

2. Heller, J., Vodička, P.: Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. UK Karolinum 2011. ISBN 978-80-246-1976-7

3. Bartůňková S.: Fyziologie člověka a tělesných cvičení. UK Karolinum, 2007,

ISBN 978-80-246-1171-6

4. Heller J.: Laboratory Manual for Human and Exercise Physiology. UK Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1821-0

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. MUDr. Jan Heller, CSc. (07.03.2013)

Požadavek na zápočet:

  • účast na praktické výuce, vypracované protokoly z prakt. cvičení

 

 

Požadavek na ústní zkoušku:

  • úspěšně absolvovaná zkouška z fyziologie člověka
  • zápočet z praktické výuky
  • ústní zkouška
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html