SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Human anatomy - OB2320101
Title: Anatomie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBT2B101A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Interchangeability : OB2320001
Z//Is interchangeable with: OPBT2B101A
Annotation -
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (11.09.2019)
The structure of the human body as a basis for the subsequent study of anatomy for physical education students. Focused mainly on skeletal, muscular apparatus, and basic overview of cardiovascular and nervous systems. Students will learn both the basic structure of anatomical structures and their function - especially the function of muscles and muscle groups.
Literature - Czech
Last update: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2012)

Dylevský I, Druga E, Mrázková O. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2000.
Linc R, Fleschmann J. Anatomie. Praha: SPN, 1973.
Čihák R. Anatomie 1, 2, 3. Praha, Avicenum, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání)

Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 1993 (a další vydání této příručky)

Dauber W. Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada 2007

Syllabus - Czech
Last update: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2012)

Základní anatomie lidského těla jako vytvoření východiska pro následné studium dalších biomedicínských (i některých dalších) předmětů, anatomické názvosloví, roviny a směry, složení a vlastnosti tkání lidského těla, kosterní a svalový systém, spojení kostí (klouby), základní stavba a funkce systému kardiovaskulárního a nervového.

Ukončení: písemná zkouška, zápočet - písemný test

Course completion requirements - Czech
Last update: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (04.11.2014)

- docházka na cvičení (min. 80 %)

- písemný zápočtový test se zaměřením na anatomické názvosloví a kosti.

- písemná zkouška se zaměřením na kostru a svalový systém

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html