SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Health Physical Education - OB2320002
Title: Úvod do zdravotní tělesné výchovy
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Lucie Kainová
Interchangeability : OB2320102
Is pre-requisite for: OB2320006, OB2320056
Is interchangeable with: OB2320102
Annotation -
Last update: HAJKOVAJ (12.05.2006)
Relations between Remidial Physical Edcation and other forms of P. E. and selected science branches. Muscle dysbalance, consequences, ways of compensation and correction. School of a good posture.
Literature - Czech
Last update: HAJKOVAJ (12.05.2006)

Čermák, J., Chvalová, O., Botlíková, V. Záda už mě nebolí. Praha: Jan Vašut, 2000.

Bursová, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005.

Hošková, B., Matoušová, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní TV. Praha: Karolinum, 2000.

Syllabus - Czech
Last update: HAJKOVAJ (12.05.2006)

Cíle a úkoly zdravotní tělesné výchovy. Vztahy k jiným formám tělesné výchovy, vztahy k vybraným vědním oborům. Úvod do problematiky oslabení podpůrně pohybového systému. Svalová nerovnováha a její důsledky. Osvojení vybraných diagnostických metod a základních vyrovnávacích prostředků. Zdravotní kategorie v ČR. Výchova ke správnému držení těla, význam a metodika nácviku. Ukončení: seminární práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html