SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human Anatomy - OB2320001
Title: Anatomie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Interchangeability : OB2320101
Is pre-requisite for: OB2320003, OB2320012, OB2320056, OB2320060
Is interchangeable with: OB2320101
Annotation - Czech
Last update: HAJKOVAJ (12.05.2006)
Stavba lidského těla jako východisko pro následné studium anatomie. Zaměřeno zejména na kosterní, svalový aparát, kardiovaskulární a nervový systém.
Literature - Czech
Last update: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (08.12.2010)

Dylevský I, Druga E, Mrázková O. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2000.

Linc R, Fleschmann J. Anatomie. Praha: SPN, 1973.

Čihák R. Anatomie 1, 2, 3. Praha, Avicenum, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání)

Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 1993

Syllabus - Czech
Last update: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (08.12.2010)

Základní anatomie lidského těla jako vytvoření východiska pro následné studium dalších biomedicínských (i některých dalších) předmětů, anatomické názvosloví, roviny a směry, složení a vlastnosti tkání lidského těla, kosterní a svalový systém, spojení kostí (klouby), základní stavba a funkce systému kardiovaskulárního a nervového.

Ukončení: písemná zkouška, zápočet - písemný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html