SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Physics in Technology - OB2319162
Title in English: Technická fyzika
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Bohuslav Rothanzl
Interchangeability : OB2319152
Annotation -
Last update: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2010)
Study subject is one of the basic preparation subjects. Its task it to complete and extend knowledge of high school physics so, that student could get closer to knowledge from chosen parts of physics and learn to use it in application in technical and informatics focused subject. Together with technical mathematics is Technical physics base for possibility to study following subjects both from the field of technical education, and both information technologies.
Literature - Czech
Last update: ROTHANZL/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2013)

FEYMANN, F., LEIGHTON, L. Přednášky z fyziky s řešenými příklady 1. - 3. díl. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 2000.
HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fyzika 1 - 5. Brno : PROMETHEUS, 2000.
HORÁK, Z., KRUPKA, F. Fyzika. Praha : SNTL, 1976.
KOŠŤÁL, K. Sbírka fyzikálních vzorců a pouček. Praha : SNTL, 1970.
LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia - optika. Praha : Prometheus, 2013.
SVOBODA, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha : Prometheus, 2012.
SVOBODA, E., BEDNAŘÍK, M., ŠIROKÁ, M. Fyzika pro gymnázia - mechanika. Praha : Prometheus, 2013.

Syllabus -
Last update: ROTHANZL/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2013)

The content of this subject are thematic units: methods of research in physics and technique, physical variables, its measurement, basic of kinematics and dynamics, mechanical work and mechanical energy, rigid body mechanics, termics, simple machines, temperature, temperature expsansion, temperature and work, oscillating movement and harmonically osciallating movement, waves and acustics, optics.

Course completion requirements - Czech
Last update: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
  • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
  • Absolvování testů (zadávaných průběžně v semestru) orientovaných na ověření úrovně získaných vědomostí v rozsahu výuky s úspěšností alespoň 60 %
  • Příslušné vědomosti za všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů
  • Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu testu. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky.
  • Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html