SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematics I. - OB2319111
Title in English: Matematika I.
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:1/1 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Eva Battistová
Interchangeability : OB2319101
Is pre-requisite for: OB2319217, OB2319211
Annotation -
Last update: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2010)

The aim of this mostly propedeutic character of Mathematics I. is to better prepare students for subjects of approbation. The subject includes themes, that represents base for next subject's study (incl. Programming, Informatics, Physics). Some themes are included to standardize knowledge of high-school mathematics of students from different school types. The subject is orientated on demanded mathematical knowledge and procedures, it's mastering is necessary prerequisite for further student's work in following field subject and it's good starting point for enhance student's competences for using chosen calculating methods and applications the part of discrete mathematics.
Literature - Czech
Last update: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2010)

COUFAL, J., KLŮFA, J. Učebnice matematiky I. Praha : VŠE 1996.

HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha : SPN, 1997.

KOLÁŘ, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., CHYTIL, M. Logika, algebry a grafy. Praha : SNTL, 1989.

MATOUŠEK, J., NEŠETŘIL, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha : Carolinum, 2000.

POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : PROMETHEUS, 1997.

ŠMARDA, B. Lineární algebra. Praha : SPN, 1985.

ŠTĚPÁN, J. Formální logika. Olomouc : FIN, 1995.

Requirements to the exam - Czech
Last update: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2010)

·     Aktivní práce v seminářích

·     Příslušné vědomosti za všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů

·     KZ se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu početního řešení příkladů. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky. Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.

Syllabus -
Last update: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2010)

The aim of this subject is to improve student's knowledge and competences from the field of mathematical logic, numeric systems, sets, operations with numeric and data types, symbolical expressions, functions framework, graphs and projections and to teach them mathematical knowledge in technical practice.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html