SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Education towards healthy lifestyle for pupils with special educational needs - OB2318V350
Title: Výchova ke zdravému životnímu stylu ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Class: Volitelné předměty pro PS
Annotation -
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (26.06.2015)
The course provides special education students with space to practice their teaching skills in developing programs aimed at health promotion of pupils with special educational needs. It presents specific suggestions for integrating the 'Human and health' topics into education (right nutritional habits, prevention of addictive behavior, providing first aid), procedures of creating health promoting school projects, incl. programs of risk behavior prevention of pupils.
Aim of the course -
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (26.06.2015)

The aim of the course is to provide students of special needs education with a deeper insight into the theoretical didactic foundations of Education towards healthy lifestyle with focus on pupils with special educational needs and develop their skills to practice health education

Literature - Czech
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2015)

FIALOVÁ, L., FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN  978-80-246-2885-1

FRAŇKOVÁ, S., DVOŘÁKOVÁ, V. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum, 2003

HAVLÍNOVÁ, M. aj. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. Praha: Portál, 1998.

HOLČÍK, J. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD, 2009. ISBN 978-80-7392-089-0

MARÁDOVÁ, E. Školní vzdělávací program. Výchova ke zdraví. Praha: Fortuna, 2006.

MARÁDOVÁ, E. Vybrané kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2014.

MARÁDOVÁ, E. Zdravý životní styl I a II. (učebnice pro ZŠ) Praha: Fortuna, 1998. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2016)

Požadavky k zápočtu:

seminární práce, aktivní účast v panelových diskuzích

Syllabus -
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2016)
 • Health determinants and possibilities to influence them.
 • Health literacy and its role in health care, development priorities.
 • Methods of education towards healthy lifestyle respecting health as a state of physical, mental and social well-being.
 • Educational area 'Human and health' as a part of curricular documents and possibilities of implementing health education aims in primary and special education.
 • Objectives and content of health education in the education of pupils with special educational needs, holistic approach to health.
 • Strategy and school programs for risk behavior prevention
 • The role of motivation in health education, learning activation.
 • Forms and methods of education towards healthy lifestyle (education towards nutritional habits, sport and relaxation, risk behavior prevention, protection for extraordinary events and laic first aid etc.)
 • Current issues of education towards partnership and parenthood
 • Health-promoting school - a comprehensive program developing health literacy
 • Health promoting projects in schools (preparation, implementation, evaluation) - assessment, assistant practice
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html