SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Practice - - OB2318321
Title: Praxe na zákl. škole praktické
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Incompatibility : OB2318322
Pre-requisite : OB2318399
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (25.02.2018)
Praxe na školách pro žáky s mentálním postižením (žáci mohou mít postižení různého stupně, od lehkého až po těžké). Vlastní pedagogická činnost studentů s těmito žáky za metodického vedení fakultního učitele. Rozbory hospitací a pedagogické činnosti.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (25.02.2018)

Předmět uvádí studenty do oblasti práce s žáky s mentálním postižením na základní škole a na základní škole speciální.  Studenti se seznámí a prakticky si vyzkouší podpůrná opatřená a metodické postupy ve výuce žáků s mentálním  postižením. Může se seznámit  se s přípravou a hodnocením jejich individuálního vzdělávacího plánu (plánu pedagogické podpory)  se školním vzdělávacím programem školy  ( s upravenými výstupy pro žáky s lehkým mentálním postižením)  Seznámí se s produkty žákovy školní činnosti (výtvarnými pracemi, testy, písemnými pracemi). Zhodnotí efektivitu výuky v dané škole a připraví návrh opatření ke zkvalitnění vzdělávacích postupů při práci s konkrétním žákem s mentálním postižením.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (25.02.2018)

 

Student předloží potvrzení o absolvované praxi a hospitační záznamy, popř. přípravu na svoji pedagogickou činnost (např, v roli asistenta pedagoga, vlastní výstup v rámci svého studovaného oboru a pod.)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html